MAGKANTASHAN TAYO!
Ng Pilipino Mula Sa Japanese Hit Songs
ADMARS-TGS
PCsite@EVENT@Japanese
ŸMAGKANTAHAN TAYO NG PILIPINO MULA SA JAPANESE HIT SONGS
ŸRechargeable Calling/Text Card
„€GT card

Ang TGS o Tagalog Golden Songs ay produksyon ng iba't-ibang uri ng "entertainment" na ang hangarin ay upang makapagbigay ng kasiyahan sa mga Pilipino gayundin sa mga kaibigan nating Hapones na may interes hindi lamang sa isang parte ng Pilipinas.

ADMARS-TGS
1-B Otake Bld.
540 Wasedatsurumaki_cho
Shinjuku-ku Tokyo
TELF 03-5285-0070
info@admars.co.jp